بازار مصرف پت:

  بازار مصرف چیپس پت در ایران کارخانجات تولید الیاف پلی استر یا کارخانجات تولید تسمه بسته بندی یا کارخانجات تولید طناب است.البته هستند واحدهای تولیدی که این پرک پت را خریداری می کنند و ان را گرانول می کنند.که تعداد این واحدها کم نیستند.

 

   بازار صادرات پت:

  بازار صادراتی چیپس پت یا همان پرک پت بازیافتی بیشتر کشورهای چین و ترکیه و ایتالیاست.البته چینیها تمایل بیشتری برای خرید این محصول از خود نشان میدهند تا حدی که در ایران هم نماینده دارند.

 
قیمت پت:

  قیمت پرک پت در بازار ایران به عوامل مختلفی بستگی دارد که مهمترین ان قیمت نفت است چراکه ماده اولیه پت نفت خام است.از دیگر عوامل تاثیر گذار بر قیمت پرک پت بازیافتی قیمت شرکت ملی صنایع پتروشیمی برای پت نو است.توجه داشته باشید ضایعات پت هرچند که درجه یک باشد باید چند ده درصدی زیر قیمت جنس نو پت پتروشیمی باشد.

 
خرید ضایعات انواع پت
بازگشت به صفحه اول - چینی های بزرگترین خریداران پت پرکپرک پت چیست؟ - پاسخ چند پرسش اصلی قبل از شروع بازیافت