1 - فروش و تامین مواد مصرفی و پت پرک کارخانه های تولید الیاف سالید و هالو
2 - فروش و تامین پت پرک هاتواش زیر200  پی پی ام رنگی سبز و رنگ قهوه ای به صورت جداگانه جهت الیاف رنگی و هالو رنگی و ورق های رنگی پلی اتیلن تری فتالات
3- فروش و تامین پت پرک هاتواش زیر 500 پی پی ام سفید در هر تنازی که مورد درخواست و قرارداد داده باشد.
4 -  فروش و تامین پت پرک هاتواش زیر 1000 پی پی ام سفید در هر تنازی که مورد درخواست و قرارداد داده باشد.
5 - فروش و تامین پت پرک  روزانه بالای 10 تن بصورت تامین روزانه با قرارداد
6- فروش و تامین کلوخه های درجه 1 سفید  و درجه 2  مخلوط و درجه 3 کارخانه
7 - فروش و تامین درخواست های خرید پلی فرم های سفید و رنگی های مختلف در ثنای بالای 5 تن
8- فروش و تامین درخواست خرید گرانول های ضایعاتی سفارشی رنگی و کرم و سفید
9- فروش و تامین درخواست های خرید مشتقات ضایعاتی پت ( پلی اتیلن تری فتالات)

فروش و تامین انواع ضایعات پت