سرمایه گذاری در ضایعات انواع پت

از کارخانه های پت هاتواش که نیاز به راه اندازی و خرید انواع مواد مصرفی پت زنده ، ضایعات و پرسی ( سود سوز آور و گونی ) وهزینه های جاری بطور کلی شراکت در تولید را باکمال میل بصورت کلی قبول نموده و از همکاری و شراکت اصولی با تضمین کافی استقبال می نماییم.